Privacy is belangrijk bij online winkelen!
Op deze pagina lichten wij kort toe hoe zorgvuldig wij met uw gegevens omgaan en wat dat
betekent.
Wij garanderen u dat wij uw persoonlijke data, inclusief uw e-mailadres, niet verkopen,
verhuren, uitlenen of op welke manier dan ook delen met derden.
Onze cookies bevatten geen virussen, spyware en dergelijke. De enige reden waarom onze
webshop cookies gebruikt is om tijdens het bestelproces uw winkelwagen bij te houden en te
updaten, en voor het bijhouden van sessieverloop, zodat het bestelproces eenvoudig en
logisch verloopt. In een cookie van onze webshop wordt géén persoonlijke informatie, bankof
creditcardgegevens opgeslagen. Ook de informatie in de cookie wordt door ons als
vertrouwelijk behandeld en nooit voor andere doeleinden gebruikt dan voor uw winkelgemak
op onze website.
De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.rolsteiger.frl
,www.123steigerkopen.nl bezoekt.
1. Beheer
De website www.rolsteiger.frl ,www123steigerkopen.nl staat onder beheer van
Rolsteigerverhuur Friesland. De contactgegevens zijn te vinden op onze website.
2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan worden permanent
bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon
of organisatie.
2b www.rolsteiger.frl ,www123steigerkopen.nl zorgt voor een goede beveiliging van de
opgeslagen gegevens.
www.rolsteiger.frl ,www123steigerkopen.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt
worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin
inloggegevens vermeld staan.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera,
waarvan www.rolsteiger.frl ,www123steigerkopen.nl denkt dat het kan bijdragen tot een
meer succesvolle website voor de bezoeker.
3. Cookies
3a www.rolsteiger.frl ,www123steigerkopen.nl maakt gebruik van cookies om de
functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine
tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden
geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de
bezoeker. Daardoor kan www.rolsteiger.frl ,www123steigerkopen.nl de bezoeker bij een
volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn
browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk
toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij
alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest
gebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Rolsteigerverhuur
Friesland. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van
deze Privacy Policy.
5. Disclaimer
www.rolsteiger.frl ,www123steigerkopen.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te
wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de
wijziging op de website is daarvoor afdoende.
De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en
geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij www.rolsteiger.frl ,www123steigerkopen.nl
1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
www.rolsteiger.frl ,www123steigerkopen.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt
worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de bestelling.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar
niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera,
waarvan www.rolsteiger.frl ,www123steigerkopen.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer
succesvolle website voor de klant.
2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan www.rolsteiger.frl ,www123steigerkopen.nl zijn verstrekt
zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan www.rolsteiger.frl ,www123steigerkopen.nl verstrekt, worden
in een beveiligde omgeving opgeslagen.
4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen.
www.rolsteiger.frl ,www123steigerkopen.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de
wijziging op een door www.rolsteiger.frl ,www123steigerkopen.nl voorgeschreven wijze door
te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.