Werken op hoogte is risicovol. De gevolgen van een val zijn meestal ernstig en leiden vaak tot blijvend letsel. Preventie van val ongelukken is daarom belangrijk. Dit kan door werkzaamheden op hoogte zoveel mogelijk te vermijden. Kan dat niet, dan zijn er collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen.